Danh sách trúng thưởng

Thế giới ngôi sao
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 02/08/2017 - 30/10/2017 50 triệu đồng tiền mặt S8491973xxxx3800963 8491973xxxx
2 02/08/2017 - 31/08/2017 01 cây vàng SJC 9999 S8491242xxxx3500060 8491242xxxx
3 02/08/2017 - 06/08/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494693xxxx3100011 8494693xxxx
4 07/08/2017 - 13/08/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494191xxxx3200017 8494191xxxx
5 14/08/2017 - 20/08/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84125670xxxx3300027 84125670xxxx
6 21/08/2017 - 27/08/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84125911xxxx3400030 84125911xxxx
7 28/08/2017 - 03/09/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494441xxxx3500004 8494441xxxx
8 01/09/2017 - 30/09/2017 01 cây vàng SJC 9999 SS84123353xxxx3700256 84123353xxxx
9 04/09/2017 - 10/09/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123229xxxx3600134 84123229xxxx
10 11/09/2017 - 17/09/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123215xxxx3700067 84123215xxxx
11 18/09/2017 - 24/09/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123204xxxx3800133 84123204xxxx
12 25/09/2017 - 01/10/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494835xxxx3900025 8494835xxxx
13 01/10/2017 - 30/10/2017 01 cây vàng SJC 9999 S8494201xxxx4000713 8494201xxxx
14 02/10/2017 - 08/10/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84125241xxxx4000713 84125241xxxx
15 09/10/2017 - 15/10/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494726xxxx4100201 8494726xxxx
16 16/10/2017 - 22/10/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494549xxxx4000015 8494549xxxx
17 23/10/2017 - 30/10/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494460xxxx4400307 8494460xxxx

Thử Thách cùng sao - Trao quà may mắn
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 01/11/2017 - 29/01/2018 30 triệu đồng tiền mặt S84127210xxxx0400782 84127210xxxx
2 01/11/2017 - 30/11/2017 3 chỉ SJC Rồng Vàng S84127621xxxx4700128 84127621xxxx
3 01/11/2017 - 05/11/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123201xxxx4400005 84123201xxxx
4 06/11/2017 - 12/11/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123201xxxx4500033 84123201xxxx
5 13/11/2017 - 19/11/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123212xxxx4600075 84123212xxxx
6 20/11/2017 - 26/11/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123217xxxx4700191 84123217xxxx
7 27/11/2017 - 03/12/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123222xxxx4800208 84123222xxxx
8 01/12/2017 - 30/12/2017 3 chỉ SJC Rồng Vàng S8491852xxxx5200478 8491852xxxx
9 04/12/2017 - 10/12/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123201xxxx4900294 84123201xxxx
10 11/12/2017 - 17/12/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123210xxxx5001258 84123210xxxx
11 18/12/2017 - 24/12/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123213xxxx5100648 84123213xxxx
12 25/12/2017 - 31/12/2017 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123204xxxx5200200 84123204xxxx
13 31/12/2017 - 29/01/2018 3 chỉ SJC Rồng Vàng S84123969xxxx0400828 84123969xxxx
14 01/01/2018 - 07/01/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123201xxxx0200748 84123201xxxx
15 08/01/2018 - 14/01/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123708xxxx0201106 84123708xxxx
16 15/01/2018 - 21/01/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84127977xxxx0300869 84127977xxxx
17 22/01/2018 - 29/01/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84129998xxxx0400006 84129998xxxx

Lộc Xuân
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 30/01/2018 - 29/04/2018 01 iphone X 64GB S84123202xxxx1500057 84123202xxxx
2 30/01/2018 - 28/02/2018 20 triệu đồng S84123546xxxx0500020 84123546xxxx
3 30/01/2018 – 05/02/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84129999xxxx0500102 84129999xxxx
4 06/02/2018 – 12/02/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494682xxxx0600090 8494682xxxx
5 13/02/2018 – 19/02/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8491157xxxx0700105 8491157xxxx
6 20/02/2018 – 28/02/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494181xxxx0900387 8494181xxxx
7 01/3/2018 - 30/3/2018 20 triệu đồng S84123423xxxx1100102 84123423xxxx
8 01/03/2018 – 07/03/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84125589xxxx0900024 84125589xxxx
9 08/03/2018 – 14/03/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123832xxxx1000052 84123832xxxx
10 15/03/2018 – 21/03/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84123346xxxx1200019 84123346xxxx
11 22/03/2018 – 30/03/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494353xxxx1300004 8494353xxxx
12 31/03/2018 - 29/04/2018 20 triệu đồng S8494569xxxx1700402 8494569xxxx
13 31/03/2018 - 06/04/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8491445xxxx1300019 8491445xxxx
14 07/04/2018 - 13/04/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S8494568xxxx1400127 8494568xxxx
15 14/04/2018 - 20/04/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84129980xxxx1500102 84129980xxxx
16 21/04/2018 - 29/04/2018 Giải tuần (Thẻ cào 200,000đ) S84124354xxxx1600075 84124354xxxx

Chinh phục thử thách - Phá cách cùng sao
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 30/04/2018 - 08/07/2018 1 chuyến du lịch Nhật Bản S8491445xxxx2600124 8491445xxxx
2 30/04/2018 - 31/05/2018 20 triệu đồng S84125736xxxx1900514 84125736xxxx
3 30/04/2018 - 31/05/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S84129793xxxx1600024 84129793xxxx
4 01/06/2018 - 30/06/2018 20 triệu đồng S84123525xxxx2400086 84123525xxxx
5 01/06/2018 - 30/06/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8491978xxxx2600214 8491978xxxx
6 01/07/2018 - 28/07/2018 20 triệu đồng S8494642xxxx2800074 8494642xxxx
7 01/07/2018 - 28/07/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) SS8494273xxxx300170 8494273xxxx

Mùa Thu Vàng
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 29/07/2018 - 26/10/2018 01 chuyến du lịch Nga 8 ngày 7 đêm dành cho 1 người S8485342xxxx4000102 8485342xxxx
2 29/07/2018 - 31/08/2018 20 triệu đồng S8488971xxxx3200047 8488971xxxx
3 29/07/2018 - 31/08/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S84123767xxxx3300109 84123767xxxx
4 01/09/2018 - 30/09/2018 20 triệu đồng S8494728xxxx3600017 8494728xxxx
5 01/09/2018 - 30/09/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8485484xxxx3900108 8485484xxxx
6 01/10/2018 - 26/10/2018 20 triệu đồng S8494736xxxx4300351 8494736xxxx
7 01/10/2018 - 26/10/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S848483962xxxx4200014 8483962xxxx

Tết Sum Vầy – Tràn Đầy May Mắn
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
1 27/10/2018 - 31/03/2019 01 cây vàng 9999 S8485302xxxx0102205 8485302xxxx
2 27/10/2018 - 30/11/2018 01 CHUYẾN DL SINGAPORE S8484571xxxx4700209 8484571xxxx
3 27/10/2018 - 30/11/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8485399xxxx4500069 8485399xxxx
4 01/12/2018 - 31/12/2018 01 CHUYẾN DL SINGAPORE S8494502xxxx5000110 8494502xxxx
5 01/12/2018 - 31/12/2018 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8488619xxxx5100034 8488619xxxx
6 01/01/2019 - 31/01/2019 01 CHUYẾN DL SINGAPORE S8483581xxxx0300106 8483581xxxx
7 01/01/2019 - 31/01/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8484221xxxx0200085 8484221xxxx
8 01/02/2019 - 28/02/2019 01 CHUYẾN DL SINGAPORE S8488932xxxx0900596 8488932xxxx
9 01/02/2019 - 28/02/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8482808xxxx0500015 8482808xxxx
10 01/03/2019 - 31/03/2019 01 CHUYẾN DL SINGAPORE S8494528xxxx1000208 8494528xxxx
11 01/03/2019 - 31/03/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8481971xxxx1300174 8481971xxxx

Ngôi sao may mắn
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
01/04/2018 - 31/12/2019 1 TV Màn hình cong SAMSUNG mã hiệu: UA65NU7500KXXV S8492621xxxx4510231 8492621xxxx
1 01/04/2019 - 30/04/2019 05 chỉ vàng SJC S8494665xxxx1500132 8494665xxxx
2 01/04/2019 - 30/04/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8488916xxxx1600259 8488916xxxx
3 01/05/2019 - 30/05/2019 05 chỉ vàng SJC S8494211xxxx1900516 8494211xxxx
4 01/05/2019 - 30/05/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8494979xxxx2000199 8494979xxxx
5 01/06/2019 - 30/06/2019 05 chỉ vàng SJC S8483581xxxx2500207 8483581xxxx
6 01/06/2019 - 30/06/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8491923xxxx92400039 8491923xxxx
7 01/07/2019 - 31/07/2019 01 chuyến du lịch Bali S8484225xxxx3001057 8484225xxxx
8 01/07/2019 - 31/07/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8494148xxxx2700013 8494148xxxx
9 01/08/2019 - 31/08/2019 01 chuyến du lịch Bali S8494424xxxx3300210 8494424xxxx
10 01/08/2019 - 31/08/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8494782xxxx3500174 8494782xxxx
11 01/09/2019 - 30/09/2019 01 chuyến du lịch Bali S8494883xxxx3600108 8494883xxxx
12 01/09/2019 - 30/09/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8491572xxxx3700292 8491572xxxx
13 01/10/2019 - 31/10/2019 01 điện thoại Samsung Note 9 128GB S8491597xxxx4301852 8491597xxxx
14 01/10/2019 - 31/10/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8491484xxxx200194 8491484xxxx
15 01/11/2019 - 30/11/2019 01 điện thoại Samsung Note 9 128GB S8491673xxxx4802054 8491673xxxx
16 01/11/2019 - 30/11/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8491460xxxx4500531 8491460xxxx
17 01/12/2019 - 31/12/2019 01 điện thoại Samsung Note 9 128GB S8492377xxxx5101295 8492377xxxx
18 01/12/2019 - 31/12/2019 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8483848xxxx4900170 8483848xxxx

Thế giới ngôi sao - Trao ngàn quà tặng
STT Thời gian Giải thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại
01/01/2020 - 30/03/2020 30 triệu tiền mặt S8494228xxxx0200107 8494228xxxx
1 01/01/2020 - 31/01/2020 01 điện thoại iphone 11 256GB S8485521xxxx0300534 8485521xxxx
2 01/01/2020 - 31/01/2020 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8488821xxxx0200184 8488821xxxx
3 01/02/2020 - 29/02/2020 01 điện thoại iphone 11 256GB S8494966xxxx0600817 8494966xxxx
4 01/02/2020 - 29/02/2020 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8481291xxxx0600137 8481291xxxx
5 01/03/2020 - 30/03/2020 01 điện thoại iphone 11 256GB S8488634xxxx1200385 8494966xxxx
6 01/03/2020 - 30/03/2020 Giải thang (Thẻ cào 500,000đ) S8494584xxxx1100034 8494584xxxx